16 – 17 LISTOPADA 2023

TERMIN KONFERENCJI

HOTEL SZAFRAN, CZELADŹ

LOKALIZACJA

324 560,64 ZŁ

WARTOŚĆ DOTACJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych za udział w konferencji przysługuje 10 pkt edukacyjnych oraz 2 pkt edukacyjne za udział w warsztatach szkoleniowych. Punkty przyznane przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej Pani dr Jolanty Majer.

O KONFERENCJI

Projekt polega na przygotowaniu i organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w Polsce, Europie i na świecie”. To wydarzenie o charakterze naukowym adresowane głównie do specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ratowników medycznych, lekarzy, studentów kierunków medycznych, kierowników podmiotów medycznych oraz podmiotów działających w ich otoczeniu społecznym i gospodarczym.

Celem projektu jest przedstawienie i upowszechnienie aktualnych
wyników badań związanych z ratownictwem medycznym tj. nowe problemy i wyzwania związane z ratownictwem w obliczu pandemii COVID-19, konfliktów zbrojnych i terrorystycznych, starzejącego
się społeczeństwem itp.; statystyk dot. działań ratowniczych – ich genezy i efektywności; skutecznych procedur i zasad podstępowania; innowacyjnych narzędzi itp.

INFORMACJE O KONFERENCJI

WYZWANIE DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W POLSCE, EUROPIE I NA ŚWIECIE.

jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Całkowita wartość projektu: 365 761,64 zł | Wartość dofinansowania: 324 560,64 zł

Zapisz się na konferencję

Skip to content