Konferencja „Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w Polsce, Europie i na świecie”
16-17 listopad 2023 r. , Hotel Szafran w Czeladzi
W ramach której odbywa się IX Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

Dzień 1

8.30 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.40Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienie zaproszonych gości
10:40 – 11:00Wykład inauguracyjny
„Organizacja ewakuacji poszkodowanych z pola walki drogą powietrzną”
Prof. dr hab. Robert Gałązkowski – Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
SESJA PIERWSZA – 11:00-12:00
Przewodniczący sesji:           
Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
Członkowie:                          
Prof. AŚ dr Aleksander Ostenda
Prof. dr hab. Sergii Dubrov
11:00 – 11:15“The Ukrainian healthcare system’s transformation into a unified medical front during russia’s unprovoked full-scale invasion and war in Ukraine”
Sergii Dubrov – First Deputy Minister of Health of Ukraine, MD, PhD, Dr Hab of Med Sci, Prof
Iryna Mykychak – Director for Coordination Central and Regional Authorities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Advisor to the Prime Minister of Ukraine, MD
11:15 – 11:30„The contribution of O.O. Bogomolets National Medical University to the struggle of the Ukrainian people against the russian aggressor
Iurii Kuchyn – Bogomolets National Medical University, Rector, MD, PhD, Dr Hab of Med Sci, Prof
Anatolii Hrynzovskyi – Bogomolets National Medical University, Head of the Emergency Medicine and Tactical Medicine Dep, MD, PhD, Dr Hab of Med Sci, Prof
11:30 – 11:45„Experience of the partnership between the Ministry of Health, the European Commission, and WHO, supported by the Government of Poland, on medical evacuations of victims of russia’s war in Ukraine”
Arman Kacharian – Ministry of Health of Ukraine, Deputy Director of the Advanced Medical Care Technologies and Innovations Dep,MD
11:45 – 12:00„The All-Ukrainian mental health program – the resilience ecosystem of the Ukrainian people”
Iryna Mykychak – Director for Coordination Central and Regional Authorities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Advisor to the Prime Minister of Ukraine, MD
12:00 – 12:30Przerwa kawowa
SESJA DRUGA – 12:30-14:00
Przewodniczący sesji:           
Prof. dr hab. Robert Gałązkowski
Członkowie:                          
Prof. dr hab. Iurii Kuchyn
Dr n. med. Małgorzata Popławska
12:30 – 12:45„Rozszerzenie okna terapeutycznego w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego mózgu: nowe podejścia”
Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
12:45 – 13:00„Zasady postępowania zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych u pacjentów z Ostrym Zespołem Wieńcowym – aktualne wiedza medyczna”
Prof. AŚ dr hab. Klaudiusz Nadolny – Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Akademia Śląska w Katowicach, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
13:00 – 13:15„Działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jako dysponenta ratownictwa medycznego w czasie pandemii Covid-19”
Dr n. med. Małgorzata Popławska – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego
13:15 – 13:30„Wpływ pandemii Covid-19 na misje lotniczych zespołów ratownictwa medycznego”
Dr hab. Patryk Rzońca – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zakład Anatomii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13:30 – 13:45 „Zastosowanie skal wczesnego ostrzegania do oceny stanu pacjentów przyjętych do SOR”
Mgr Przemysław Kożan – Zakład Ratownictwa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
13:45 – 14:00„Ciężarna we współczesnym ratownictwie medycznym”
Dr hab. Ewa Rzońca – Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
14:00 – 15:30Przerwa obiadowa 
SESJA TRZECIA – 15:30-17:00
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. Sergyi Fedorov
Członkowie:
Prof. dr hab. Arsen Hudyma
Dr hab. Patryk Rzońca
15:30 – 15:45„Ciężkie urazy czaszkowo – mózgowe – rola medycyny przedszpitalnej w zapobieganiu wtórnym urazom mózgu”
Dr n. o zdr. Marcin Podgórski – Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
15:45 – 16:00„Damage control peculiarities in the modern russian-Ukrainian war”
Dmytro Samofalov – Military Medical Clinical Hospital of the Southern Region, Head of the Operating Department, Senior Lieutenant of the Medical Service, MD, PhD, Dr Hab of Public Governance
Natalia Izhytska– Danylo Halytski Lviv National Medical University 
16:00 – 16:15„Postępowanie z poszkodowanym na polu walki – wnioski płynące z ukraińskiego teatru działań wojennych”
Mgr Jakub Zachaj – Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16:15 – 16:30 „Philanthropy of Polish partners during the war on the example of the Regional Emergency Medical Center and Medical University in Ivano-Frankivsk”
Myron Mateyko – Ivano -Frankivsk Regional  Clinical Center Of Emergency Medical Care And Disaster Medicine, CEO, MD
Mariana Perchyk – Ivano -Frankivsk Regional  Clinical Center Of Emergency Medical Care And Disaster Medicine, Head of the Educational and Training Dep, MD
Sergiy Fedorov – Ivano-Frankivsk National Medical University, Head of the Therapy, Family and Emergency Medicine Dep of Postgraduate Faulty, MD, PhD, Dr Hab of Med Sci, Prof
16:30 – 16:45„Formation of an effective EMD system in Ukraine: new challenges in personnel training in connection with russian aggression”
Lesia Vovk – Lviv Medical College of Postgraduate Education, Director, PhD
16:45 – 17:15Przerwa kawowa
17:15 – 17:45Podsumowanie pierwszego dnia – wstępne wnioski
19:00 Kolacja

Dzień 2 – 17.11.2023r.

8.30Rejestracja uczestników
SESJA CZWARTA – 9:45-11:00
Przewodniczący sesji:           
Prof. dr hab. Oryna Detsyk
Członkowie:                          
Prof. AŚ dr hab. Klaudiusz Nadolny
Iryna Mykychak
9:45 – 10:00„Transformation of the public health system of Ukraine in response to the challenges of the COVID-19 pandemic and full-scale russian military aggression”
Oryna Detsyk – Ivano-Frankivsk National Medical University, Head of the Social Medicine and Public Health Dep, MD, PhD, Dr Hab of Med Sci, Prof
Ivan Mironyuk – Uzhgorod National University, Vice-rector for research, MD, PhD, Dr Hab of Med Sci, Prof
Maryana VoznytsyaРroject USAID Public Health System Recovery and Resilience, Regional Director, MD
10:00 – 10:15„Szkolenia cywilnego personelu medycznego w Ukrainie – różne aspekty pomocy i wymiana doświadczeń” – Mgr Łukasz Kręglicki – Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Jagielloński
10:15 – 10:30„Programs to ensure stress resilience of medical workers. Experience of the COVID-19 pandemic and confrontation to russian aggression”
Roman Pukalyak – Lviv Regional Clinical Diagnostic Center, General Director; Danylo Halytski Lviv National Medical University, Assoc Prof of Clinical Immunology and Allergology Dep, MD, PhD
Khrystyna Lishchuk-Yakymovych – Danylo Halytski Lviv National Medical University, Assoc Prof of Clinical Immunology and Allergology Dep, MD, PhD
10:30 – 10:45„Pogotowie ratunkowe – potrzeba standaryzacji i nowinek technicznych”
dr n. med i n. o zdr. Marcin Zieliński- Dyrektor naczelny WSPR Poznań 
10:45 – 11:00„International program SAFERUkraine – a unique experience of saving Ukrainian children with cancer from the first days of active russian aggression”
Andriy Synyuta – Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre, Deputy Director, MD
Roman Kizyma – Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre, Acting Director, MD, MSc in Global Child Health
11:00 – 11:30Przerwa kawowa
11:30 – 13:30Warsztaty szkoleniowe – do wyboru (ilość :3)
1)    „Koordynacja Medyczna w trakcie zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych”
Dr n. o zdr. Michał Kucap – Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Akademia Śląska w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
2)   „Farmakoterapia u pacjentów pediatrycznych”
Mgr Piotr Szwedziński – Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Akademia Śląska w Katowicach, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
3) „Wentylacja mechaniczna w praktyce w zespole ratownictwa medycznego” – Dr n med. Jacek Wawrzynek. Zakład Ratownictwa Medycznego – Wydział Nauk Medycznych – Śląski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
13:30 – 15:00Lunch
15: 00 – 16:30 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości
16:30 – 17:00 Podsumowanie konferencji

Sprawdź informacje dot. konferencji

Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w polsce, europie i na całym świecie.

Skip to content